Slovenská komora exekútorov

Údaje o pozastavení exekútorských úradov nájdete na
webovej stránke Ministerstva spravodlivosti SR www.justice.gov.sk

                                                      

Z Á N I K

exekútorského úradu a ustanovenie náhradníka

 

Por. č.

 

ZÁNIK EXEKÚTORSKÉHO ÚRADU

 

 

ZÁNIK ExÚ dňom

§ 16 ods. 1 písm. a)

 

USTANOVENÝ NÁHRADNÍK

 

POZNÁMKY

/pečiatky, preukaz/

1.

Mária BUGÁROVÁ, ExÚ Žiar n/Hronom

07.02.2002

/úmrtie/

Ing. JUDr. Miroslav PALLER, ExÚ Žiar n/H

 

 

2.

Božena KRISTANOVÁ, ExÚ Košice 

 29.06.2002

/úmrtie/

Ing. JUDr. Karol MIHAL, ExÚ Košice

 

3.

JUDr. Jozef BURI,  ExÚ Levice

 

01.08.2002

/úmrtie/

JUDr. Emil VANČÍK, ExÚ Nové Zámky 

JUDr. Ján DEBNÁR, ExÚ Lučenec od 05.04.2003

 

4.

JUDr. Ľubor STUPKA, ExÚ Poprad

13.10.2002

/úmrtie/

JUDr. Ľubomír DEMJANOVIČ, ExÚ Košice

JUDr. Michal BULKO, ExÚ Poprad od 21.02.2003

 

 5.

JUDr. Ľubomír DEMJANOVIČ, ExÚ Košice

 

20.11.2003

/úmrtie/

JUDr .Michal BULKO, ExÚ Poprad  /od 21.-27.11.03/

Ing. JUDr. Karol MIHAL, ExÚ Košice od 28.11.2003

 

6.

Ján KUBINEC, ExÚ Zvolen

05.10.2006

/úmrtie/

Od 27.02.2007 Mgr. Juraj Gallo, ExÚ Martin

 

 7.

JUDr. Ján SLANČÍK, ExÚ Banská Bystrica

 30.11.2007

/úmrtie/

Od 05.12.2007 JUDr. Alena SZALAYOVÁ, ExÚ Levice

 

8.

JUDr. Štefan GALAMBOS, ExÚ Komárno

 27.03.2008

/úmrtie/

Od 27.03.2008 JUDr. Beata BONCSEKOVÁ, ExÚ Komárno

 

9.

Mgr. Tibor HURTIŠ, ExÚ Prievidza

29.08.2008

/úmrtie/

Mgr. Ing. Stanislav SKLENÁŘ, ExÚ Piešťany

/dňom 29.09.2008/

§ 16, ods. 6 tretej vety EP

10.

JUDr. Stanislav VAROŠČÁK, ExÚ Michalovce

07.01.2009

/úmrtie/

Dňom 08.01.2009 Mgr. Rudolf DULINA, ExÚ Michalovce

 

 11.

RNDr. Mgr. Jozef PODMANICKÝ, ExÚ Topoľčany

24.11.2009

/úmrtie/

Dňom 14.12.2009 JUDr. Pavol HOLÍK, ExÚ Bratislava

 

12.

JUDr. Miloš DOBRODENKA, ExÚ Skalica

03.04.2010

/úmrtie/

Dňom 21.04.2010 JUDr. Ing. Zuzana DOBRODENKOVÁ, ExÚ Skalica

 

13.

JUDr. Ján BOROVSKÝ, ExÚ Košice

8.06.2011

/úmrtie/

Dňom 13.06.2011 JUDr. Lenka BOROVSKÁ, ExÚ Košice

 

14.

JUDr. Ján DEBNÁR, ExÚ Lučenec

14.06.2011

/úmrtie/

Dňom 22.06.2011 JUDr. Jana DEBNÁROVÁ, ExÚ Lučenec

 

15.

JUDr. Jozef HORVÁTH, ExÚ Sereď

22.01.2013

/úmrtie/

Dňom 30.01.2013 JUDr. Viera VACULÍKOVÁ HORVÁTHOVÁ , ExÚ Bratislava

 

  

 

O D V O L A N Í  

súdni exekútori a ustanovení náhradníci

 

 

Por.č.

              

Súdny exekútor

 

Odvolaný dňa

 

Náhradník

 

Poznámky

 

 

1.

 

Ing. František ROMANÍK, ExÚ Žilina

 

 

15.06.1997

JUDr. Marta KUŽMOVÁ, ExÚ Čadca

Ing. Pavol MALÍK, ExÚ Žilina

 

 

2.

 

JUDr. Eugen SITKO, ExÚ Košice

 

12.12.1997

 

Božena KRISTANOVÁ, ExÚ Košice

 

3.

 

JUDr. Jozef HARRICH, ExÚ Košice

 

03.09.1999

 

JUDr. Ladislav KOVÁČ, ExÚ Košice

 

 

4.

 

Ľudmila MIKLOVIČOVÁ, ExÚ P.Bystrica

 

09.11.2001

 

 

JUDr. Jaroslav KABÁČ, ExÚ Považská Bystrica

 

 

/§230, ods. 4/

5.

 

Ľubomír VAVRO, ExÚ Žilina

 

 

09.11.2001

 

 

JUDr. Marián JANEC, ExÚ Žilina

 

 

/§ 230 ods. 4/

 

6.

 

JUDr. Vladimír ŠVEC, ExÚ Zvolen

 

11.04.2000

Mgr. Juraj Gallo, ExÚ Martin

Ján KUBINEC, ExÚ Zvolen

 

/úmrtie/

 

7.

 

Rudolf SVOBODA, ExÚ Čadca

 

31.12.2000

 

JUDr. Margita ROJČEKOVÁ, ExÚ Čadca

 

 

8.

 

Ing. Vladimír HLAVÁČ, ExÚ Kežmarok

 

31.01.2002

 

JUDr. Mária HLAVÁČOVÁ, ExÚ Kežmarok

 

 

9.

 

JUDr. Štefan VARGA, ExÚ Stará Ľubovňa

 

15.04.2002

 

Mgr. Juraj JURAŠOVSKÝ, ExÚ Stará Ľubovňa

 

/úmrtie/

 

10.

 

Mgr. Eva MIKLOVIČOVÁ, ExÚ Trenčín

 

16.04.2002

 

JUDr. Vladimír KLINIEC, ExÚ Prievidza

 

 

11.

 

Mgr. Martin HÚŽEVKA, ExÚ Púchov

 

11.10.2002

 

Ján DUJKA, ExÚ Púchov

 

 

12.

 

JUDr. Miloš CHVÁLNY, ExÚ Nitra

 

22.12.2002

 

Neurčený,  ExÚ bez agendy,

 

 

13.

 

Mgr. Viera CSONTOSOVÁ, ExÚ Brezno

 

27.02.2003

 
JUDr. Júlia KUBJATKOVÁ, ExÚ Brezno

 

 

14.

 

JUDr. Vladimír RUDL, ExÚ Ružomberok

 

31.03.2003

 
JUDr. Ladislav MIKESKA, ExÚ L. Mikuláš

 

 

15.

 

JUDr. Milan KISTER, ExÚ Prešov

 

07.08.2003

 

JUDr. Ján FERKO, ExÚ Snina, od 03.09.2003

 

 

16.

 

JUDr. Edita ŠUPOVÁ, ExÚ Nitra

 

31.12.2003

 

JUDr. Miroslav ŠUPA, ExÚ Nitra, od 01.01.2004

 

 

17.

 

JUDr. Ladislav ŠTĚPANÍK, ExÚ Lučenec

 

09.02.2004

JUDr. Michal FECIĽAK, ExÚ Prešov – nástupca JUDr. Feciľaka – Mgr. Štefan MARČEK, ExÚ Lučenec

 

 

18.

 

JUDr. Ján BOROŠ, ExÚ Michalovce

 

25.08.2004

JUDr. Michal FECIĽAK, ExÚ Prešov– nástupca JUDr. Feciľaka – Mgr. Štefan MARČEK, ExÚ Lučenec

 

 

19.

 

JUDr. Milan JANČIGA, ExÚ Žilina

 

30.11.2004

 

Mgr. Marián KRÁĽ, ExÚ Dolný Kubín

 

 

20.

 

JUDr. Peter KRIŠKO, ExÚ Bratislava

 

14.01.2005

 
JUDr. Ing. Boris SOBOLOVSKÝ, ExÚ Bratislava

 

 

21.

 

JUDr. Marián MICHNICA, ExÚ Bratislava

 

01.02.2005

 
Mgr. Anna MICHNICOVÁ, ExÚ Bratislava

 

 

22.

 

Mgr. Denisa UHRÍKOVÁ, ExÚ Košice

 

18.03.2005

 

JUDr. Viera UHRÍKOVÁ, ExÚ Košice

 

 

23.

 

Mgr. Nina KOLLÁROVÁ, ExÚ Poprad

 

11.06.2005

 

JUDr. Michal BULKO, ExÚ Poprad

 

 

24.

 

Mgr. Martin BABJAK, ExÚ Trnava

 

11.07.2005

 

JUDr. Ladislav BANGO, ExÚ Trnava

 

 

25.

 

Bc. Marek HROŠŠO, ExÚ Bratislava

 

07.07.2005

 

Ing. JUDr. Vladislav HAJTÁŠ, ExÚ Bratislava

 

 

26.

 

JUDr. Eva ŠOVČÍKOVÁ,  ExÚ Bratislava

 

16.09.2005

 

JUDr. Viera ŠOVČÍKOVÁ, ExÚ Bratislava

 

 

27.

 

JUDr. Andrea MELOVÁ, ExÚ Galanta

 

30.09.2005

 

Ing. Bc. Karol NAGY, ExÚ Galanta

 

 

 

 

28.

 

 

Ing. Bc. Juraj FARKAŠ, ExÚ Bratislava

 

 

 

17.01.2006

Od 07.03.2007 Mgr. Dáša SKÝPALOVÁ, ExÚ Bratislava

Od 02.01.2008 JUDr. Václav KUDELA, ExÚ Bratislava

 

 

29.

 

JUDr. Stanislav HURTEČÁK, ExÚ Brezno

 

18.01.2006

 

Mgr. Milan SOMÍK, ExÚ Martin, dňom 25.02.2008

 

30.

Ing. Bc. Vladimír HAUKVITZ, ExÚ  Bratislava

30.09.2006

Od 01.10.2006 JUDr. Václav KUDELA, ExÚ Bratislava

 

31.

Bc. Juraj FRANTA, ExÚ Lučenec

31.10.2006

JUDr. Juraj FRANTA, ExÚ Lučenec – náhradníkom JUDr. Frantu - JUDr. Miroslav ŠUPA, ExÚ Nitra

 

32.

Mgr. Jozef BÚRAN, ExÚ Nitra

31.01.2007

Mgr. Stanislav POLÁK, ExÚ Nitra od 01.02.2007

 

33.

Bc. Magdaléna LIŠČÁKOVÁ, ExÚ Banská Bystrica

Uplynutím 30.04.2007

Mgr. Jozef LIŠČÁK, ExÚ Banská Bystrica

/od 01.05.2007/

 

34.

Dr. Peter BABOTHY, ExÚ Banská Bystrica

Uplynutím 30.06.2007

JUDr. Peter KOHÚT, ExÚ Banská Bystrica

 

35.

Mgr. Juraj MELIŠKO, ExÚ Prievidza

Uplynutím 30.04.2008

JUDr. Ľubomír PEKÁR, ExÚ Šaľa

/od 01.05.2008/

 

36.

JUDr. Marek TOMAŠOVIČ, ExÚ Bratislava

Uplynutím 10.07.2008

JUDr. Anna DÍREROVÁ, ExÚ Bratislava

/dňom 11.07.2008/

NÁSTUPCA

37.

JUDr. Michal FECIĽAK, ExÚ Prešov

Uplynutím 15.10.2008

Mgr. Štefan MARČEK, ExÚ Lučenec, dňom 16.10.2008

NÁSTUPCA

38.

Mgr. Marián MÁDEL, ExÚ Žiar nad Hronom

Uplynutím 15.10.2008

Neurčený,  ExÚ bez agendy,

Nezačal činnosť SE

39.

JUDr. Ján VOZÁR, ExÚ Banská Bystrica

Uplynutím 30.11.2008 /rozh.nadobudlo právopl. 20.01.2009/

 

JUDr. Andrea CIMERMANOVÁ, ExÚ Zvolen, dňom 21.01.2009

 

40.

JUDr. Juraj FRANTA, ExÚ Lučenec

Uplynutím 31.01.2009

JUDr. Miroslav ŠUPA, ExÚ Nitra, dňom 01.02.2009

 

41.

JUDr. Jozef LIŠČÁK, ExÚ Martin

28.02.2009

JUDr. Jozef LIŠČÁK ml., ExÚ Martin dňom 01.03.2009

NÁSTUPCA

42.

JUDr. Daniela MENYHARDTOVÁ, ExÚ Piešťany

Uplynutím 30.06.2009

JUDr. Albín BOŽEK, ExÚ Holíč, dňom 30.07.2009

 

43.

JUDr. Dušan MRENICA, ExÚ Zvolen

Uplynutím 30.06.2009

Mgr. Milan SOMÍK, ExÚ Martin, dňom 23.09.2009 /JUDr. Estera VEREŠOVÁ, ExÚ Žilina, od 31.7.2009 do 23.09.2009/

 

44.

JUDr. Ing. Slavomír BOROVSKÝ, ExÚ Košice

Uplynutím 31.08.2009

JUDr. Ján BOROVSKÝ, ExÚ Košice, dňom 23.09.2009

NÁSTUPCA

45.

JUDr. Ladislav BEZANIUK, ExÚ Bardejov

Dňa 31.03.2010

JUDr. Erika BEŇOVÁ, ExÚ Bardejov, dňom 21.04.2010

NÁSTUPCA

46.

JUDr. Martin FEKIAČ, ExÚ Bratislava

Dňa 04.06.2010

JUDr. Denisa REGINÁČOVÁ MIHALOVÁ, ExÚ Košice, dňom 09.06.2010

NÁSTUPCA

47.

Mgr. Peter MICHALÍK, ExÚ Dolný Kubín

Dňa 13.10.2010

Neurčený – bez agendy

 

48.

JUDr.Anna DROBNÁ, ExÚ Bratislava

Dňa 03.11.2010

JUDr. Tomáš PELTZNER ExÚ Bratislava, dňom 04.11.2010

NÁSTUPCA

49.

Ing. František STRÁNSKY, ExÚ Bratislava

Dňa 21.12.2010

JUDr. Bronislava PRAČKOVÁ, ExÚ Žiar n.H., dňom 19.01.2011

 

50.

MVDr. Bc. František HRUŠECKÝ, ExÚ Bratislava

Dňa 22.03.2011

Mgr. Ing. Štefan MAJCHRÁK, ExÚ Bratislava, dňom 07.04.2011

 

51.

JUDr. Gabriel SZENÁSI, ExÚ Komárno

Dňa 18.06.2011

JUDr. Jozef IVANČÍK, ExÚ Nové Zámky, dňom 22.06.2011

NÁSTUPCA

52.

JUDr. Ján FÁZIK, ExÚ Bratislava

Dňa 19.07.2011

JUDr. Mária NOVÁKOVÁ, ExÚ Bratislava, dňom 18.08.2010

 

53.

JUDr. Ing. Vladislav Hajtáš, ExÚ Bratislava.

Dňa 08.11.2011

JUDr. Matej Kršiak, ExÚ Bratislava, dňom 18.11.2011

 NÁSTUPCA

54.

Ing. Karol Nagy, ExÚ Galanta.

Dňa 09.12.2011

JUDr. Jozef Kapronczai, ExÚ Galanta, dňom 15.12.2011

 NÁSTUPCA

55.

JUDr. Tomáš Boľoš, ExÚ Banská Bystrica

Dňa 12.01.2012

JUDr. Jozef Deák, ExÚ B.Bystrica, dňom 13.1.2012

 NÁSTUPCA

56.

JUDr. Milan Strieška, ExÚ Vráble

Dňa 13.03.2012

JUDr. Anetta Demešová, ExÚ Vráble, dňom 14.03.2012

 NÁSTUPCA

57.

Ružička Ivan Ing. Mgr., ExÚ Trnava

Dňa 29.03.2012

JUDr. Pavol Holík, ExÚ Bratislava, dňom 30.03.2012

 NÁSTUPCA

58.

Zimová Renáta JUDr., ExÚ Poprad

Dňa 21.08.2012

JUDr. Rudolf Dulina, ExÚ Michalovce, dňom 13.09.2012

 NÁSTUPCA

59.

Vasiľ Ivan Mgr., ExÚ Poprad

Dňa 1.12.2012

JUDr. Rudolf Dulina, ExÚ Michalovce, dňom 21.12.2012

 NÁSTUPCA

60.

JUDr. VÁCLAV KUDELA

Dňa 1.1.2013

JUDr. MARKO RUS, ExÚ Revúca, dňom 2.1.2013

 NÁSTUPCA

61.

JUDr. VERONIKA KUČAVÍKOVÁ

Dňa 1.1.2013

JUDr. MARGITA ROJČEKOVÁ, ExÚ Čadca, dňom 2.1.2013

 NÁSTUPCA