Vítame vás na internetových stránkach 
súdnych exekútorov Slovenskej republikyOspravedlnenie
„Slovenská komora exekútorov sa ospravedlňuje JUDr. Jánovi Borovskému, súdnemu exekútorovi za neoprávnený zásah do jeho ľudských práv najmä do práva na ochranu osobnosti, ktorý mu spôsobila tým, že uverejnila informáciu o pozastavení výkonu exekútorského úradu súdnemu exekútorovi JUDr. Jánovi Borovskému, exekútorský úrad Košice, i napriek skutočnosti, že o pozastavení jeho výkonu exekútorského úradu nebolo v zmysle zákona právoplatne rozhodnuté.“