ZOZNAM EXEKÚTORSKÝCH ÚRADOV SR
(posledná aktualizácia: 20. februára 2013)


Slovenská komora exekútorov
Šustekova č. 49, 851 04 Bratislava

Tel. kontakty:
Sekretariát SKE: 02/63536746, fax : 02/63536745
Tajomník SKE: 02/63536744
Kontrolór SKE: 02/62523233-34
Ekonóm SKE: 02/62523232

e-mail: ske@ske.sk
 

Priebežne aktualizovaný abecedný zoznam súdnych exekútorov nájdete na stránkach SKE